Informatie en prijzen

Mogelijkheden

                          Spoedopleiding:
* hierbij moet je in het bezit zijn van een theroriecertificaat.
   (voor je praktijkexamen)
* je moet minimaal 3 uur per dag beschikbaar zijn
* graag vroegtijdige opgave
* ABN/AMRO  54.63.26.323
 
Spoedopleiding: Je lest wat vaker in de week zodat je binnen
                              een tijdsbestek van acht tot negen weken,
                              examen kunt doen.

Reguliere opleiding:  Je lest één of twee keer per week.

Er spelen natuurlijk allerlei factoren een rol, zoals bijvoorbeeld of je aanleg hebt, of brommerervaring. In overleg met jou komen we tot het uiteindelijke doel:  zo snel mogelijk slagen voor het rijexamen.

Na een aantal lessen krijg je van ons een prognose van het te verwachten aantal lessen.

Lesprijzen per 1-03-2024
Kosten van een vol lesuur                        € 60,--
Kosten van anderhalf lesuur                     € 90,--

Prijs tussentijdse toets                              € 230,--

Prijs examen                                          € 280,--

Pakket:


Betaling kan contant per les.

                                             

Een verkorte rijopleiding ( ca. 3 weken) behoort tot de mogelijkhden,

                  -voldoende lesuren  ( praktijk)

                  -theorielessen

                  -tussentijdse toets

                  -1 praktijkexamen

                  -eigen verklaring cbr

De kosten voor deze verkorte opleiding in overleg. Bij een verkorte rijopleiding is een theorieexamen geregeld.

Ruim voor de geplande datum aanmelen i.v.m. aanvraag theorie en praktijk.

Bij aanvang contante betaling of ABN nr 54.63.26.323.

Bij een reguliere rijopleiding vragen wij aan de kandidaten om zelf het theorieexamen te reserveren.  Dit is mogelijk via

. Doe dit tijdig om teleurstellingen te voorkomen.